Eheytyvä feminiinisyys

Alkuperäinen juttu on julkaistu pidempänä versiona henkisyyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvässä Minä Olen -lehdessä 2/2016. Juttu on ensimmäinen osa kolmiosaisessa, hyvinvoivaa ja haavoittunutta feminiini- ja maskuliinienergiaa käsittelevässä sarjassa. Teksti: Jenni Arbelius. Kuva: Pixabay.

Feminiinienergia on pyhä energiamuoto, jonka eheytyminen antaa uusia voimavaroja elämään. Tämä paraneminen on mahdollista sekä meille itsellemme sukupuoleen katsomatta että yhteiskunnallisesti. Kyse on tapahtumakulusta, joka liittyy elämän ikuiseen pyrkimykseen kohti tasapainoa.

”Ja sitten meillä on mahdollisuus tällaiseen varpaidenkynsien koristeluun. Siis ihan höpö-höpöä, tämmöistä näin, mutta ne jotka haluavat, voivat tulla!”

Kuinka monta kertaa olet itse ollut tilanteessa, jossa tapahtuu jotain vastaavaa? Energia laskee, paikallaolijat ottavat yhteisen häpeän kannettavakseen tai ainakin sitä heille tarjotaan. Tämä häpeä liittyy feminiinisyyteen, naisellisuuteen, feminiinienergiaan ja siihen, miten siihen tällä planeetalla suhtadutaan.

Kyseinen sitaatti jäi mieleeni muutaman vuoden takaa Kreikan-matkalta. Meitä oli paikalla parinkymmenen naisen porukka. Myös matkanjohtaja, joka kynsien koristelusta puhui, oli nainen. Nainen, jolla oli muuten todella hienot kynsikoristeet, ja joka selkeästi itse nautti täysin palkein tästä koristautumisesta.

Silti siinä kohtaa, kun asiasta piti antaa virallinen tiedote koko porukalle, hänen energiansa laski. Hän vaipui siihen samaan, masentavaan kuoppaan, joka saattaa olla meille kaikille feminiinisyyden suhteen tuttu, sukupuoleen katsomatta.

”Eihän tämä mitään ole. Ihan turhaa ja tämmöistä höpsöä. Kehollista ja kauneuteen liittyvää. Ihan höpö-höpöä.”

On tärkeää alkaa tunnistaa niitä hetkiä, jolloin poljemme feminiinisyyttä. Naiseuteen, naisellisuuteen ja meissä kaikissa olevaan feminiinienergiaan liittyy paljon häpeää. Häpeää, jota on kannettu kehoissamme vuosituhansista toiseen.

Silti häpeä on vain häpeää. Se on tunne.

Ja tunteet pysyvät meissä tasan niin tarkkaan, kun pidämme niistä kiinni. Siksi feminiinisyyteen liittyvän häpeän eheyttäminen on niin tärkeää. Niin yksilöinä kuin yhteisöinä ja yhteiskuntina.

Pyhä feminiinisyys

Mitä feminiininen energia oikeastaan on? Kun tarkastelemme asiaa energiatasolla, voidaan puhua sisällämme olevasta ja kaikessa vaikuttavasta maskuliini- ja feminiinienergiasta. Feminiinisestä ja maskuliinisestä energiasta puhutaan muun muassa vuosituhansia vanhoissa joogisissa ja tantrisissa perinteissä.

Ne ovat kuin kaksi omanlaistaan olomuotoa, keskenään erilaisia ja yhtä tärkeitä. Nämä energiat vaikuttavat meissä kaikissa sukupuoleen katsomatta. Ne voi ottaa käyttöönsä tai olla ottamatta. Ne vaikuttavat myös yhteiskunnallisissa rakenteissa, ajan hengessä, toimintakulttuureissa, käytännöllisesti katsoen aivan kaikessa, jota ihmisyys jollain tavalla koskettaa.

Joogisissa ja tantrisissa perinteissä tunnustetaan sekä feminiinisen että maskuliinisen energian pyhyys. Feminiiniseen prinsiippiin liittyy vahvasti kehollisuus. Kehollisuus taas sisältää muun muassa tunteet, sydämen ja myötätunnon. Se sisältää yhteyden Henkeen intuitiivisen tiedon kautta. Se sisältää viisauden, sillä vain tieto joka on yhdistynyt sydämen viisauteen on viisautta. Viisaus kokoaa älyllisistä päättelyistä kokonaisuuden, joka ottaa huomioon myös syvät sisäiset arvot ja niiden viisauden. Feminiinisyyttä on halu vaihtelevuuteen, ulkoisen kauneuteen, koristautumiseen ja estetiikkaan. Kauneuteen myös runollisessa mielessä eli niin, että kauneutta löytyy sekä sisällöstä että sen muodosta. Feminiiniseen energiaan kuuluu se, että elämän, itsensä ja toisten olentojen kauneudesta, harmoniasta ja estetiikasta voi täysin palkein nauttia.

Kaikissa korkeakulttuureissa on ollut kautta aikain vahva kauneudentaju. Itse asiassa aika usein korkeakulttuurin tunnistaa juuri siitä, että sen aikana aikaa, rahaa ja muita resursseja liikenee henkisiin, esteettisiin ja hienostuneisiin harrastuksiin, eikä kaikki aika mene selvitymiseen. Voidaan ajatella, että tässä mielessä näissä kulttuureissa feminiinienergia on ollut yhtä vahvassa roolissa kuin maskuliinienergia.

Feminiininen prinsiippi liittyy muun muassa olemiseen, nauttimiseen, vastaanottamiseen ja sallimiseen. Nämä ovat kaikki aktiivisia tekoja.

Paljon on mennyt pieleen siinä, kun maskuliininergiaa on kuvattu aktiivisena ja feminiinienergiaa passiivisena energiana. Nämä käsitteet ovat sinänsä ihan hyviä, mutta niiden saamat merkitykset ovat usein kuvastaneet vanhan maailman arvojärjestelmää, jossa maskuliinisuutta on arvostettu yli feminiinisyyden ja feminiinienergia on nähty ikään kuin maskuliinienergian kylkiluuna, jonain pikku-yksityiskohtana tasaveroisen voiman sijasta.

Kuvaavampi termi feminiinienergian tavalle saavuttaa asioita on puoleensa vetämiseen. Siinä missä maskuliinienergia suuntautuu ulospäin, tekee ulkoista työtä ja lähtee sen avulla hakemaan sitä, mitä tarvitaan, feminiinienergia suuntautuu sisäänpäin. Se tekee sisäistä työtä, jotta se on valmis vastaanottamaan ja vetää puoleensa ja ottaa vastaan kaiken sen, mitä tarvitaan.

Molemmat energiat saavat aikaan ja luovat uutta, vain erilaisista lähtökohdista.

Sekä feminiininen että maskuliininen prinsiippi sisältävät seksuaalisuuden, sillä ne ovat yhdessä synnyttämässä uutta elämää. Maskuliininen voima liittyy ideaan ja alkusysäykseen, siemeneen, feminiininen voima puolestaan antaa sille materiaalisen ja lihallisen muodon. Maskuliinienergia luo yhteiskunnallisia rakenteita ja pitelee tilaa, feminiinienergia luo niihin sisältöjä, luovuutta ja elämää.

Feminiininen vallankumous

Monissa henkisissä perinteissä koetaan, että maailmanlaajuinen, feminiininen vallankumous on ollut meneillään jo pitkään. Energeettisesti se tarkoittaa sitä, että feminiini- ja maskuliinienergia hakeutuvat nyt tasapainoon, sisäisesti ja ulkoisesti.

Koska ihmisyys on rajallista, voidaan ajatella, että meitä on ehkä ihmiskuntana tähän asti palvellut se, että olemme muutaman viimeisen vuosisadan ajan opetelleet maskuliinisuuteen liittyviä asioita. Siksi painotus on ollut niin pitkään maskuliinienergiassa. Olemme harjoitelleet tähän prinsiippiin liittyviä asioita yksilöinä ja kollektiivisesti. Rakenteiden luomista, asioiden saattamista alusta loppuun. Huolen pitämistä omasta itsestä, omasta heimosta ja omasta kansakunnasta. Omaa voimaa, tahtoa, selkeyttä, fokusta.

Olemme harjoitelleet ottamaan omia, maskuliinisia voimiamme käyttöön ja todistaneet itsellemme voivamme luoda lähestulkoon mitä tahansa, kunhan vain päätämme, mitä haluamme ja toimimme johdonmukaisesti päämäärämme edellyttävällä tavalla. Olemme ihmiskuntana opetelleet pitkään alimpien chakrojen asioita, eli perusturvallisuuteen, omaan voimaan ja tahtoon sekä rakkauteen ja riippuvuuteen liittyviä asioita.

Myös henkisyyteen liittyvät kulttuurit ovat perinteisesti operoineet pitkälti maskuliinienergiassa, tosin ylempien chakrojen alueella. Henkisyys oli pitkään meditoimista, levitoimista, yhteyttä ideoihin, filosofioihin, uskontoihin ja uskomuksiin, ajatuksiin ja ajatusrakennelmiin. Se on ollut ajattelua ja oivaltamista – ja jäänyt lopulta melko kapeaksi, mentaalisen tason ymmärrykseksi ihmisyydestä ja henkisyydestä.

Nyt olemme liikkumassa kaikilla rintamilla kohti ydintä ja tasapainoa. Henkisyydessä olemme tulossa ylhäältä alas kohti sydänkeskusta ja henkisen tiedon maadoittamista käytännön elämään.

Voi ajatella, että olemme tulossa ihmiskuntana alimpien chakrojen asioiden tasolta kohti sydäntä, henkisyyttä ja elämää, jossa henkisyys ja sydämen viisaus ovat arkisia lähtökohtia kaikelle toiminnalle. Raja henkisen ja maallisen, pinnallisen ja syvällisen välillä on poistumassa. Kehitys kulkee nyt suuntaan, jossa sekä henkinen ja maallinen yhdistyvät omassa sydämessämme ja ankkuroituvat ihmisyyteemme arjessa.

Ennen nykyistä patriarkaalista yhteiskuntajärjestystä monin paikoin maailmassa oli matriarkaalinen yhteiskuntajärjestys. Nekin kaatuivat varmasti jostakin syystä. Ehkä seuraava versio sisältää parhaat puolet molemmista?

Anna uuden tulla tilalle

Vallankumouksiin liittyy aina riitasointi, epäresonanssi. Se tunne, että energia laskee, kun jokin sanottu, aiottu tai tehty ei sovi tai päde enää.

Oli kyse isosta tai pienestä asiasta, se tuntuu samalta kuin alussa kuvaamani kokemus varpaidenkynsien koristelun vähättelystä. Jokainen voi tuntea, että epäresonanssin esiintuomaan asiaan liittyy jotain vanhaa. Jotain, missä energia laskee, mikä ei toimi ja mikä tarvitsee parannusta.

Jokainen riitasointu on mahdollisuus harmoniseen säveleen. Jokainen epäresonanssi on mahdollisuus tasapainoon.

On kyse vain siitä, että huomaamme sen, mikä ei toimi. Ja että emme toista toimimatonta, vaan annamme uuden ja toimivamman tulla tilalle.

Laajasti ajatelleen feminiinisessä vallankumouksessa on kyse siitä, että tulemme kaikilla alueilla kohti kehoa, intuitiota ja kohti tunteita.

Yksilöinä meistä on varmasti jokainen tavalla tai toisella kokenut sen, kuinka herkkää, tuntevaa, myötätuntoista, haavoittuvaa ja feminiinistä puolta itsessämme on kolhittu. Jokainen myös tietää sisimmässään, että se on väärin.

Olemme kuitenkin henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti hyväksyneet tunteiden sivuuttamisen ja ohittamisen. Ehkä siksi, että olemme jollakin tasolla tienneet, että tässä kohtaa maailmanhistoriaa ja henkilökohtaista historiaamme selviytyminen on tullut ensin.

Maailma on nyt muuttunut. Meillä on jo varaa hyvinvointiin. Myös kehon, tunteiden ja sydämen tasolla.

Kohti kehoa, sydäntä ja tunteita

Moni ihminen onkin löytänyt yksilötasolla aivan uudenlaisen suhteen kehoonsa, tuntemuksiinsa ja tunteisiinsa.

Myös henkilökohtainen kehitys ja henkisyys ovat maailmanlaajuisia supertrendejä, joiden yhtenä tavoitteena on löytää onnellisuus. Onnellisuus on tunne, ei ajatus. Kun ihminen pystyy tuntemaan tunteensa, onnellisuuden yhtenä niistä, hän pystyy olemaan onnellinen. Henkisen kehityksen aalto on tuonut massoittain ihmisiä kohti omaa luovuuttaan, herkkyttään, feminiinisyyttään.

Yhteiskunnallisesti feminiininen vallankumous näkyy paitsi siinä, että vanhalla maskuliinienergialla rakennetut rakenteet sortuvat myös siinä, että uudella, hyvinvoivalla maskuliinienergialla rakentuvat rakenteet alkavat täyttyä koko ajan luovemmalla, hersyvämmällä, runsaammalla, pehmeämmällä, kauniimmalla, inhimillisemmällä, lämpimämmällä ja myötätuntoisemmalla sisällöllä, joka on ominaista hyvinvoivalle feminiinisyydelle.

Sama pätee niin tosi-tv:n kilpailu- ja kyykytysohjelmien sisältöjen muuttumisesta eheyttäväksi Vain elämää -tyyppiseksi yhdessä jakamiseksi kuin vaikkapa siihen, että ympäristöarvot normalisoituvat kovaa vauhtia osaksi ihan tavallista toimintakulttuuria monessa yrityksessä ja yhteisössä. Ehkä pian keskustelupalstoilla ja mediassakin tunnistetaan paremmin se, mikä on kiusaamista ja mikä on keskustelua.

Myös monessa henkisessä perinteessä on löydetty tunteet – sekä tunteiden ja kehon yhteys. Maallisuuden vähättelystä on luovuttu. On hellitetty ajatuksesta yhdestä totuudesta ja opista, jota noudattamalla seuraa ylösnousemus. Tilalle on otettu kokonaisvaltainen näkemys ihmisyydestä ja siitä, kuinka pyhyys on löydettävissä missä tahansa ihmisyyden osa-alueessa, eikä yksi niistä ole tärkeämpi kuin toinen.

Kaiken kaikkiaan feminiininen vallankumous siirtää meitä kaikkia kollektiivisesti kohti omaa sydäntämme, tunteita, kehoa, nautintoa, hyväksyntää, sallimista, vastaanottamista ja kokonaisvaltaisen ihmisyyden elämistä arjessa.

Jenni Arbelius

Tutustu Pyhä Feminiinisyys -verkkokurssiin, joka alkaa 6.6.2017. 

LÖYDÄ SISIMPÄSI VIISAUS JA VOIMA.
Haluatko syvemmän yhteyden Itseesi?

Liity sähköpostilistalleni ja saat ilmaisen mielenrauhan meditaation. Jatkossa saat tiedot tulevista tapahtumista sekä pääsyn maksuttomiin materiaaleihin, jotka saat suoraan sähköpostiisi. 

Invalid email address
En jaa tietojasi ulkopuolisille. Voit poistua listalta helposti milloin tahansa.
Copyright © 2024 2024. All rights reserved.
Proudly powered by 2024. Theme 2024 made by FitWP.