Ihmeiden oppikurssi

Mikä on Ihmeiden oppikurssi?  

Haluatko ilmaisen meditaation?
Se rentouttaa ja eheyttää stressiä.

Ihmeiden oppikurssi on kirja, joka käsittelee ihmisen suhdetta omaan mieleensä, itseensä, toisiin ihmisiin ja ihmistä suurempaan, universaaliin rakkauteen psykologisella ja metafyysisellä otteella. Se tarjoaa lukijalle uuden ajattelumallin, joka on sovellettavissa omassa arjessa kaikilla alueilla.

Kirjan nimen sisältämällä ihme-sanalla viitataan ihmeeseen, joka liittyy muutokseen omassa ajattelussa. Kun onnistumme valitsemaan pahalta tuntuvan mielensisällön sijasta aidosti hyvältä tuntuva mielensisällön, se on ihme. Arjessa tapahtuvan valinnan avulla voi elää elämäänsä niin, että omassa mielessä on rauha – olosuhteista riippumatta. Tarkemmin sanottuna ihmeellä viitataan muutokseen mielentilassa, siis muutokseen ristiriidasta rauhaan. Tämä ihme tapahtuu, kun ihminen löytää yhteyden omaan sisimpäänsä.

Kirjan tarkoituksena on treenata oma mieli valitsemaan omassa ajattelussa ja omassa arjessa rauha ristiriidan sijasta. Se on ikään kuin henkinen ja psykologinen opettaja ja valmentaja, jonka avulla lukija voi harjoittaa omaa mieltään niin, että omat ajatukset täyttyvät asteittain rauhalla ja rakkaudella ja jotta pelko, viha, syyllisyys, häpeä ja angsti vähitellen väistyisivät.

Ihmeiden oppikurssi eli IOK sisältää kolme osaa. Varsinaisen tekstin, harjoitus-osion sekä opettajan käsikirjan (opettaja siinä merkityksessä, että me kaikki opetamme elämämme kautta). Voit aloittaa mistä tahansa osiosta.

Varsinainen teksti käsittelee laajasti elämän ja tietoisuuden eri osa-alueita. Se puhuu ihmissuhteista ja siitä, miten voi todella elää vapaudessa ja hyväksynnässä suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin. Se puhuu sairastamisesta, paranemisesta ja parantajuudesta. Se puhuu erillisyydestä ja yksinäisyydestä sekä yhteydestä itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan, kaikkeuteen. Kirja ei puhu metaforien tai tarinoiden kieltä, vaan se sanoittaa suoraan, ymmärrettävästi ja kautta linjan yhtenäisellä tavalla mielen maailmaa. Omaan elämään sovellettuna se auttaa näkemään arkipäivän asiat sekä arjen pienet ja suuret ongelmat täysin uudenlaisessa valossa. Se lisää ihmisen kykyä armollisuuteen itseään kohtaan ja sitä kautta tämän kapasiteettia tuntea myötätuntoa kaikkea olevaista kohtaan.

Idea on, että kaikki ihmisen elämässä perustuu joko omassa mielessä olevaan rakkauden tai pelon ajatukseen. Pelko luo helvetin maan päälle. Rakkaus luo taivaan maan päälle. Ihminen voi valita, kummassa mielentilassa hän haluaa arjessaan elää. Kyse on jatkuvasta uudelleenvalinnan mahdollisuudesta jokaisessa uudessa hetkessä. Pelkkä halukkuus rauhaan riittää, oivallus, ymmärrys ja toiminta tulevat perässä. 

Koko kirjan sanoman ytimenä on:

”Mitään todellista ei voi uhata. Mitään epätodellista ei ole olemassa. Siinä on Jumalan rauha.”

Kirja harjoituksineen tähtää ajattelun uudistamiseen niin, että pahalta tuntuvat ristiriidan ajatukset voivat vähitellen ja pala palalta korvautua hyvältä tuntuvalla mielensisällöllä. Teksti auttaa palauttamaan mielenrauhan myrskyssäkin. Kirjan tehtävänä on auttaa lukijaa löytämään mielenrauha ja keinot sen saavuttamiseen tilanteessa kuin tilanteessa.

Tehtävä-osion harjoitukset ovat koko kirjan selkäranka. Kirjassa on harjoitus vuoden jokaiselle päivälle. Ensimmäinen puoli vuotta harjoitukset riisuvat lukijan mieltä pelosta, syyllisyydestä, arvottomuudesta, häpeästä – lyhyesti sanottuna ristiriitaisesta ja pahaa oloa tuottavasta ajattelusta. Loppuvuoden ajan harjoitukset täyttävät mieltä rauhalla ja rakkaudella, kiitollisuudella, ilolla, runsaudella ja vapaudella – lyhyesti sanottuna rauhaa ja hyvää oloa tuottavalla ajattelulla. Voit aloittaa harjoitukset minä päivänä vuodesta tahansa.

Kirjan teksti-osuus on hyvä lukea ensimmäisellä kerralla alusta loppuun siinä järjestyksessä kuin se on kirjoitettu. Tämä johtuu siitä, että kirjan käsitteet ja viisaus rakentuvat pala palalta. Älä siis aloita mielenrauhasi rakentamista katosta, aloita kivijalasta. Ensimmäisen lukukerran jälkeen voit toki palata niihin lukuihin ja asioihin, jotka intuitiivisesti sinua kutsuvat tai lukea kirjan uudelleen niin monta kertaa kuin haluat ja missä järjestyksessä tahansa.

Sama pätee harjoitus-osioon. Tee yksi harjoitus joka aamu. Tee harjoitukset kirjan järjestyksen mukaan. Älä tee enempää kuin yhtä harjoitusta päivässä.

Vaikka kirjassa käytetään juutalais-kristillisestä perinteestä tuttua terminologiaa ja vaikka sen ytimenä on pohjimmiltaan ihmisen suhde Jumalaan eli Rakkauteen, kyseessä ei ole uskonto, kultti tai lahko. Se ei sisällä dogmaa tai doktriinia, jota lukijan tulisi totella, vaan se auttaa lukijaa niiltä osin, joissa hän elää pahalta tuntuvan mielensisällön kanssa. Kirjan ote on filosofinen, psykologinen ja metafyysinen, mutta sitä voi soveltaa välittömästi konkreettisiin arjen tilanteisiin.

Kirja pyrkii auttamaan yksilöä olemaan onnellinen arjessaan ja tuntemaan yhteyttä itseen, toisiin ihmisiin ja kaikkeuteen. Yksinkertaistetusti sanottuna kirjan tieto auttaa ihmistä tunnistamaan pahalta tuntuvan ja hyvältä tuntuvan mielensisällön keskenään, jotta hän voisi valita, kummassa mielentilassa hän todella haluaa elää. Kirja tekee näkyväksi sekä ajattelumallin, joka vie mielenrauhan että ajattelumallin, joka tuo mielenrauhan. Tiedon ansiosta valinta näiden kahden mielentilan välillä helpottuu.

Ihmeiden oppikurssilla ei ole yksinoikeutta Jumalaan, mielenrauhaan, viisauteen, hyvinvointiin tai henkisiin periaatteisiin. Kaikki maailman uskonnot, henkiset perinteet, viisausperinteet, filosofiat, myytit ja maailmankatsomukset käsittelevät samoja teemoja, vähän eri sanoin ja painotuksin.

Lopulta kirjan sisältämä tieto on aivan kaikkialla ja se löytyy vaikka kannon nokasta, jos siellä tarpeeksi pitkään istut ja tarkkaavaisesti sisintäsi kuuntelet. Rauhan itsensä ja maailman kanssa voi löytää monia erilaisia polkuja pitkin. Kuten mitä tahansa säännöllisesti käytettävää henkistä harjoitusta, voi tätä kirjaa kuitenkin käyttää moottoritienä mielenrauhaan.

Ihmeiden oppikurssi ei ole kaikkia varten, mutta jos se on sinua varten, tunnet sen sydämessäsi.

Tilaa Ihmeiden Oppikurssi Adlibriksestä tästä.

PS. Allekirjoittaneen eli Jenni Arbeliuksen yhdessä Aira Sahakankaan kanssa tekemä Kaksin katsottu -podcastin ensimmäinen jakso käsittelee Ihmeiden oppikurssia. Kaksin katsottu -podcastin jaksot ovat kuultavissa Spotifyssa, SoundCloudissa ja iTunesissa. Kuuntele jakso Ihmeiden oppikurssista SoundCloudissa täällä…

 

…Tai  Spotifystä täällä:

 

Teksti: Jenni Arbelius Kuva: Pixabay & Jenni Arbelius

Haluatko ilmaisen stressiä helpottavan meditaation?
Tule mukaan listalle.
Haluatko ilmaisen meditaation?
Se rentouttaa ja eheyttää stressiä.

Copyright © 2020 2020. All rights reserved.
Proudly powered by 2020. Theme 2020 made by FitWP.