Ihmeiden oppikurssi

Mikä on Ihmeiden oppikurssi?
Ihmeiden oppikurssi on kirja, joka käsittelee ihmisen suhdetta omaan mieleensä, itseensä, toisiin ihmisiin ja ihmistä suurempaan, universaaliin Rakkauteen eli (tämän kirjan merkityksessä) Jumalaan psykologisella ja metafyysisellä otteella. Se auttaa tunnistamaan kaksi eri ajatusmallia, joista toinen tuottaa pahaa oloa ja toinen hyvää oloa.

Kirjan nimen sisältämällä ihme-sanalla viitataan ihmeeseen, joka liittyy muutokseen omassa ajattelussa. Niinä hetkinä, kun onnistumme valitsemaan pahalta tuntuvan mielensisällön sijasta aidosti hyvältä tuntuva mielensisällön, elämme todeksi ihmeen. Mielensisällöllä ei tarkoiteta niinkään jotakin tiettyä ajatusta vaan mielentilaa, jossa on vapaus ja rauha.

Arjessa tapahtuvan mielentilanvalinnan avulla voi elää elämäänsä niin, että omassa mielessä on yhä useammin ja syvemmin Rauha – olosuhteista riippumatta. Tarkemmin sanottuna ihmeellä viitataan siis muutokseen mielentilassa, muutokseen ristiriidasta Rauhaan. Tämä ihme tapahtuu joka kerta, kun ihminen löytää yhteyden omaan Sisimpäänsä.

Ihmeiden oppikurssi apuvälineenä mielenrauhaan

Kirjan tarkoituksena on olla apuvälineenä, kun lukija haluaa auttaa itseään valitsemaan omassa mielessään Rauhan sisällön ristiriidan sisällön sijasta. Kirjan tekstiä voi käyttää apuvälineenä ja ikään kuin henkisenä ja psykologisena opettajana ja valmentajana, jonka avulla lukija voi auttaa itseään niin, että omat ajatukset täyttyvät asteittain Rauhalla ja Vapaudella, kun pelko, viha, syyllisyys, häpeä ja angsti vähitellen väistyvät.

Ihmeiden oppikurssi eli IOK sisältää kolme osaa. Varsinaisen tekstin, päivittäisen harjoituksen sisältävän harjoitus-osion sekä opettajan käsikirjan (opettaja siinä merkityksessä, että me kaikki opetamme itseämme omalla mielenvalinnallamme). Voit aloittaa lukemisen mistä tahansa osiosta.

Varsinainen teksti käsittelee laajasti elämän ja tietoisuuden eri osa-alueita. Se puhuu ihmissuhteista ja siitä, miten voi todella elää vapaudessa ja hyväksynnässä suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin. Se puhuu erillisyydestä ja yksinäisyydestä sekä yhteydestä itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan, kaikkeuteen. Kirja ei puhu metaforien tai tarinoiden kieltä, vaan se sanoittaa suoraan, ymmärrettävästi ja kautta linjan yhtenäisellä tavalla mielensisällön valintaa.

Omaan elämään sovellettuna teksti auttaa näkemään arkipäivän asiat sekä arjen pienet ja suuret ongelmat täysin uudenlaisessa valossa. Se auttaa lisäämään armollisuutta itseä kohtaan ja laajentamaan sitä kautta lukijan kapasiteettia tuntea myötätuntoa kaikkea olevaista kohtaan.

Toisaalta se auttaa kokijaa hyvin selkeästi luopumaan ristiriidan mielensisällöstä, tunnistamaan vähitellen kaikki sen dynamiikat ja korvaamaan ahdistavan mielensisällön sellaisella mielensisällöllä, joka tuntuu aidosti hyvältä. Näin Rauha pääsee omassa mielessä laajenemaan ja sitä myötä kasvamaan vapaasti myös omassa arkikokemuksessa, ihmissuhteissa, suhteessa itseen ja koko maailmaan.

Voit valita kahdesta eri ajatusmallista omassa mielessäsi

Idea on, että kaikki ihmisen elämässä perustuu joko omassa mielessä olevaan pelon tai Rakkauden ajatuksiin. Pelko tekee helvetin omaan mieleen. Rakkaus luo taivaan omaan mieleen.

Ihminen voi valita, kummassa mielentilassa hän haluaa arjessaan elää. Kyse on jatkuvasta uudelleenvalinnan mahdollisuudesta jokaisessa uudessa hetkessä. Pelkkä halukkuus Rauhaan nyt-hetkessä riittää. Oivallus, ymmärrys ja toiminta tulevat perässä.

Koko kirjan sanoman ytimenä on:

”Mitään todellista ei voi uhata. Mitään epätodellista ei ole olemassa. Siinä on Jumalan rauha.”

Kolme osaa: varsinainen teksti, harjoitukset & opettajan käsikirja

Kirja harjoituksineen tähtää mielensisällön uudistamiseen niin, että pahalta tuntuvat ristiriidan ajatukset voivat vähitellen ja pala palalta korvautua hyvältä tuntuvalla mielensisällöllä. Teksti auttaa palauttamaan mielenrauhan myrskyssäkin. Kirjan tehtävänä on auttaa lukijaa löytämään mielenrauha ja keinot sen saavuttamiseen tilanteessa kuin tilanteessa.

Tehtävä-osion harjoitukset ovat koko kirjan selkäranka. Kirjassa on harjoitus vuoden jokaiselle päivälle. Ensimmäinen puoli vuotta harjoitukset riisuvat lukijan mieltä pelosta, syyllisyydestä, arvottomuudesta, ylimielisyydestä, häpeästä – lyhyesti sanottuna ristiriitaisesta ja pahaa oloa tuottavasta ajattelusta. Loppuvuoden ajan harjoitukset täyttävät mieltä Rauhalla ja Rakkaudella, Kiitollisuudella, Ilolla, Runsaudella, Lempeydellä, Armollisuudella ja Vapaudella – lyhyesti sanottuna rauhaa ja hyvää oloa tuottavalla ajattelulla. Voit aloittaa harjoitukset minä päivänä vuodesta tahansa.

Kirjan teksti-osuus on hyvä lukea ensimmäisellä kerralla alusta loppuun siinä järjestyksessä, kuin se on kirjoitettu. Tämä johtuu siitä, että kirjan käsitteet ja viisaus rakentuvat pala palalta. Älä siis aloita mielenrauhasi rakentamista katosta, aloita kivijalasta. Ensimmäisen lukukerran jälkeen voit toki palata niihin lukuihin ja asioihin, jotka intuitiivisesti sinua kutsuvat tai lukea kirjan uudelleen niin monta kertaa kuin haluat ja missä järjestyksessä tahansa.

Sama pätee harjoitus-osioon. Tee yksi harjoitus joka päivä. Tee harjoitukset kirjan järjestyksen mukaan. Älä tee enempää kuin yhtä harjoitusta päivässä. Voit päättää itse, aloitatko tekemällä harjoituksia vai lukemalla tekstin.

Kirja pyrkii auttamaan yksilöä olemaan onnellinen arjessaan ja tuntemaan yhteyttä Itseen, toisiin ihmisiin ja kaikkeuteen. Yksinkertaistetusti sanottuna kirjan tieto auttaa ihmistä tunnistamaan pahalta tuntuvan ja hyvältä tuntuvan mielensisällön keskenään, jotta hän voisi valita, kummassa mielentilassa hän todella haluaa arkeaan elää. Kirja tekee näkyväksi sekä ajattelumallin, joka vie mielenrauhan että ajattelumallin, joka tuo mielenrauhan. Tiedon ansiosta valinta näiden kahden mielentilan välillä helpottuu.

Ihmeiden oppikurssi on yksi tie muiden joukossa

Vaikka kirjassa käytetään juutalais-kristillisestä perinteestä tuttua terminologiaa (tosin täysin omanlaisilla merkityksillä, jotka avataan tekstissä selkeästi) ja vaikka sen ytimenä on pohjimmiltaan ihmisen suhde Jumalaan eli Rakkauteen, kyseessä ei ole uskonto, kultti tai lahko. Se ei sisällä dogmaa tai doktriinia, jota lukijan tulisi totella, vaan se auttaa lukijaa niiltä osin, joissa hän elää pahalta tuntuvan mielensisällön kanssa. Kirjan ote on filosofinen, psykologinen ja metafyysinen, mutta sitä voi soveltaa välittömästi konkreettisiin arjen tilanteisiin.

Juutalais-kristillisestä perinteestä tutun terminologian voi ottaa yhtenä kirjan tarjoamana apuvälineenä ja vapauttaa mieltään myös niiden suhteen. Mitä minä oikeastaan ajattelen näistä sanoista, millaisia tunteita ja menneisyyden kokemuksia sanat minussa herättävät ja millä tavalla käsitettynä ne voisivat olla rakentavia sanoja minulle? Toisaalta kirjan terminologialla ei ole merkitystä vaan sillä, mitä sanojen takainen tarkoitus on.

Monet tunnetuimmat pyhät tekstit ja henkiset tiet pohjautuvat melko usein itämaiseen tai intialaiseen kulttuuriin ja vaikka niiden kanssa työskentely voi olla hyvin antoisaa, juutalais-kristillinen kulttuuri sanoineen on kuitenkin länsimaisille ihmisille keskimäärin tutumpi, olemme altistuneet yleensä juuri siihen liittyville merkityksille kulttuurisessa koodistossamme ja juuri siksi näiden merkitysten tarkastelu voi olla itselle hyvinkin eheyttävää ja merkityksellistä. Juuri ne sanat aiheuttavat länsimaisessa ihmisessä eniten reaktioita ja tunteita, eli omien kokemusten ja tunteiden tarkastelu niitä vasten voi olla oman itsemyötätunnon kehittämisen kannalta hedelmällistä.

Lopulta kirjan avulla voi auttaa itseään ja riisua omaa mieltään kaikista ristiriitaisista uskomuksistaan, ja vapauttaa itseään elämään ilman, että tarvitsee hädällä etsiä itselleen jotakin itsensä ulkopuolella olevaa muotoa ”vapahtajaksi”, vaan voi löytää sisimmässään rauhan. Siinä mielentilassa voikin sitten tehdä ilolla ja vapaudella sen, mitä sitten päättääkään tehdä.

Kirjan tietoa voi kuka tahansa käyttää apuvälineenä oman mielensä vapauttamisessa, oman elämänsä tapahtumien tuoksinnassa. Tämän ”itsensä onnellistamisen” työn kukin ihminen voi tehdä itse itselleen oman mielensä valinnalla, kussakin uudessa ja puhtaassa nyt-hetkessä.

Kukaan muu ei sitä ei voi kenenkään toisen puolesta tehdä.

Ihmeiden oppikurssilla ei ole yksinoikeutta Jumalaan, mielenrauhaan, viisauteen, hyvinvointiin tai henkisiin periaatteisiin. Kaikki maailman uskonnot, henkiset perinteet, viisausperinteet, filosofiat, myytit ja maailmankatsomukset käsittelevät samoja teemoja, eri sanoin, eri merkityksin ja eri painotuksin.

Lopulta kirjan sisältämä tieto on aivan kaikkialla ja se löytyy vaikka kannon nokasta, jos siellä tarpeeksi pitkään istut ja tarkkaavaisesti sisintäsi kuuntelet. Rauhan itsensä ja maailman kanssa voi löytää monia erilaisia polkuja pitkin. Kuten mitä tahansa säännöllisesti käytettävää henkistä harjoitusta, voi myös tätä kirjaa käyttää moottoritienä mielenrauhaan.

On olemassa useita henkisiä polkuja, tapoja vapauttaa mieltään ja  löytää mieleensä rauha. Ihmeiden oppikurssi tarjoaa yhden vaihtoehdon. Se ei ole kaikkia varten, mutta jos se on sinua varten, tunnet sen sisimmässäsi.

Tilaa Ihmeiden Oppikurssi tästä.

 

PS. Allekirjoittaneen eli Jenni Arbeliuksen yhdessä Aira Sahakankaan kanssa tekemä Kaksin katsottu -podcastin jakso käsittelee Ihmeiden oppikurssia. Kuuntele jakso Ihmeiden oppikurssista YouTubessa täältä:

Teksti: Jenni Arbelius Kuva: Pixabay & Jenni Arbelius

LÖYDÄ SISIMPÄSI VIISAUS JA VOIMA.
Haluatko syvemmän yhteyden Itseesi?

Liity sähköpostilistalleni ja saat ilmaisen mielenrauhan meditaation. Jatkossa saat tiedot tulevista tapahtumista sekä pääsyn maksuttomiin materiaaleihin, jotka saat suoraan sähköpostiisi. 

Invalid email address
En jaa tietojasi ulkopuolisille. Voit poistua listalta helposti milloin tahansa.
Copyright © 2024 2024. All rights reserved.
Proudly powered by 2024. Theme 2024 made by FitWP.