Ihmeiden oppikurssi

Mikä on Ihmeiden oppikurssi?
Ihmeiden oppikurssi on kirja, joka käsittelee ihmisen suhdetta omaan mieleensä, itseensä, toisiin ihmisiin ja ihmistä suurempaan, universaaliin Rakkauteen eli Jumalaan psykologisella ja metafyysisellä otteella. Se auttaa tunnistamaan kaksi eri ajatusmallia, joista toinen tuottaa pahaa oloa ja toinen hyvää oloa.

Kirjan nimen sisältämällä ihme-sanalla viitataan ihmeeseen, joka liittyy muutokseen omassa ajattelussa. Kun onnistumme valitsemaan pahalta tuntuvan mielensisällön sijasta aidosti hyvältä tuntuva mielensisällön, se on ihme.

Arjessa tapahtuvan mielenvalinnan avulla voi elää elämäänsä niin, että omassa mielessä on yhä useammin ja syvemmin Rauha – olosuhteista riippumatta. Tarkemmin sanottuna ihmeellä viitataan muutokseen mielentilassa, siis muutokseen ristiriidasta Rauhaan. Tämä ihme tapahtuu joka kerta, kun ihminen löytää yhteyden omaan Sisimpäänsä.

Kirjan tarkoituksena on treenata oma mieli valitsemaan Rauhan sisältö  ristiriidan sisällön sijasta. Kirjan tekstiä voi käyttää apuvälineenä ja ikään kuin henkisenä ja psykologisena opettaja ja valmentaja, jonka avulla lukija voi harjoittaa omaa mieltään niin, että omat ajatukset täyttyvät asteittain Rauhalla ja Rakkaudella, ja jotta pelko, viha, syyllisyys, häpeä ja angsti vähitellen väistyisivät.

Ihmeiden oppikurssi eli IOK sisältää kolme osaa. Varsinaisen tekstin, päivittäisen harjoituksen sisältävän harjoitus-osion sekä opettajan käsikirjan (opettaja siinä merkityksessä, että me kaikki opetamme itseämme omalla mielenvalinnallamme). Voit aloittaa lukemisen mistä tahansa osiosta.

Varsinainen teksti käsittelee laajasti elämän ja tietoisuuden eri osa-alueita. Se puhuu ihmissuhteista ja siitä, miten voi todella elää vapaudessa ja hyväksynnässä suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin. Se puhuu sairastamisesta, paranemisesta ja parantajuudesta. Se puhuu erillisyydestä ja yksinäisyydestä sekä yhteydestä itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan, kaikkeuteen. Kirja ei puhu metaforien tai tarinoiden kieltä, vaan se sanoittaa suoraan, ymmärrettävästi ja kautta linjan yhtenäisellä tavalla mielensisällön maailmaa.

Omaan elämään sovellettuna se auttaa näkemään arkipäivän asiat sekä arjen pienet ja suuret ongelmat täysin uudenlaisessa valossa. Se lisää omaa kykyä armollisuuteen itseään kohtaan ja laajentaa sitä kautta kapasiteettia tuntea myötätuntoa kaikkea olevaista kohtaan. Toisaalta se auttaa hyvin selkeästi luopumaan ristiriidan mielensisällöstä, tunnistamaan kaikki sen dynamiikat ja korvaamaan tällaisen mielensisällön sellaisella mielensisällöllä, joka tuntuu aidosti hyvältä. Näin Rakkaus pääsee omassa mielessä laajenemaan ja sitä myötä kasvamaan vapaasti myös omassa arkikokemuksessa, ihmissuhteissa, suhteessa itseen ja koko maailmaan.

Idea on, että kaikki ihmisen elämässä perustuu joko omassa mielessä olevaan Rakkauden tai pelon ajatuksiin. Pelko luo helvetin maan päälle. Rakkaus luo taivaan maan päälle. Ihminen voi valita, kummassa mielentilassa hän haluaa arjessaan elää. Kyse on jatkuvasta uudelleenvalinnan mahdollisuudesta jokaisessa uudessa hetkessä. Pelkkä halukkuus Rauhaan nyt-hetkessä riittää. Oivallus, ymmärrys ja toiminta tulevat perässä.

Koko kirjan sanoman ytimenä on:

”Mitään todellista ei voi uhata. Mitään epätodellista ei ole olemassa. Siinä on Jumalan rauha.”

Kirja harjoituksineen tähtää ajattelun uudistamiseen niin, että pahalta tuntuvat ristiriidan ajatukset voivat vähitellen ja pala palalta korvautua hyvältä tuntuvalla mielensisällöllä. Teksti auttaa palauttamaan mielenrauhan myrskyssäkin. Kirjan tehtävänä on auttaa lukijaa löytämään mielenrauha ja keinot sen saavuttamiseen tilanteessa kuin tilanteessa.

Tehtävä-osion harjoitukset ovat koko kirjan selkäranka. Kirjassa on harjoitus vuoden jokaiselle päivälle. Ensimmäinen puoli vuotta harjoitukset riisuvat lukijan mieltä pelosta, syyllisyydestä, arvottomuudesta, ylimielisyydestä, häpeästä – lyhyesti sanottuna ristiriitaisesta ja pahaa oloa tuottavasta ajattelusta. Loppuvuoden ajan harjoitukset täyttävät mieltä Rauhalla ja Rakkaudella, Kiitollisuudella, Ilolla, Runsaudella, Lempeydellä, Armollisuudella ja Vapaudella – lyhyesti sanottuna rauhaa ja hyvää oloa tuottavalla ajattelulla. Voit aloittaa harjoitukset minä päivänä vuodesta tahansa.

Kirjan teksti-osuus on hyvä lukea ensimmäisellä kerralla alusta loppuun siinä järjestyksessä, kuin se on kirjoitettu. Tämä johtuu siitä, että kirjan käsitteet ja viisaus rakentuvat pala palalta. Älä siis aloita mielenrauhasi rakentamista katosta, aloita kivijalasta. Ensimmäisen lukukerran jälkeen voit toki palata niihin lukuihin ja asioihin, jotka intuitiivisesti sinua kutsuvat tai lukea kirjan uudelleen niin monta kertaa kuin haluat ja missä järjestyksessä tahansa.

Sama pätee harjoitus-osioon. Tee yksi harjoitus joka aamu. Tee harjoitukset kirjan järjestyksen mukaan. Älä tee enempää kuin yhtä harjoitusta päivässä. Voit päättää itse, aloitatko tekemällä harjoituksia vai lukemalla tekstin.

Kirja pyrkii auttamaan yksilöä olemaan onnellinen arjessaan ja tuntemaan yhteyttä Itseen, toisiin ihmisiin ja kaikkeuteen. Yksinkertaistetusti sanottuna kirjan tieto auttaa ihmistä tunnistamaan pahalta tuntuvan ja hyvältä tuntuvan mielensisällön keskenään, jotta hän voisi valita, kummassa mielentilassa hän todella haluaa arkeaan elää. Kirja tekee näkyväksi sekä ajattelumallin, joka vie mielenrauhan että ajattelumallin, joka tuo mielenrauhan. Tiedon ansiosta valinta näiden kahden mielentilan välillä helpottuu.

Vaikka kirjassa käytetään juutalais-kristillisestä perinteestä tuttua terminologiaa (tosin täysin omanlaisilla merkityksillä, jotka ovat avattu tekstissä selkeästi) ja vaikka sen ytimenä on pohjimmiltaan ihmisen suhde Jumalaan eli Rakkauteen, kyseessä ei ole uskonto, kultti tai lahko. Se ei sisällä dogmaa tai doktriinia, jota lukijan tulisi totella, vaan se auttaa lukijaa niiltä osin, joissa hän elää pahalta tuntuvan mielensisällön kanssa. Kirjan ote on filosofinen, psykologinen ja metafyysinen, mutta sitä voi soveltaa välittömästi konkreettisiin arjen tilanteisiin.

Juutalais-kristillisestä perinteestä tutun terminologian voi ottaa yhtenä kirjan tarjoamana apuvälineenä ja vapauttaa mieltään myös niiden suhteen. Mitä minä oikeastaan ajattelen näistä sanoista ja millä tavalla käsitettynä ne voisivat olla rakentavia sanoja minulle?

Monet pyhät tekstit pohjautuvat muun muassa intialaiseen kulttuuriin ja vaikka niiden kanssa työskentely voi olla hyvin antoisaa, juutalais-kristillinen kulttuuri sanoineen on kuitenkin länsimaisille ihmisille keskimäärin tutumpi, olemme altistuneet yleensä juuri siihen liittyville merkityksille kulttuurisessa koodistossamme ja juuri siksi näiden merkitysten tarkastelu voi olla itselle hyvinkin eheyttävää ja merkityksellistä. Lopulta kirjan avulla voi auttaa itseään ja riisua omaa mieltään kaikista ristiriitaisista uskomuksistaan, ja vapauttaa itseään elämään ilman, että tarvitsee hädällä etsiä itselleen jotakin itsensä ulkopuolella olevaa muotoa ”vapahtajaksi”, vaan voi löytää sisimmässään rauhan. Siinä mielentilassa voikin sitten tehdä ilolla ja vapaudella sen, mitä sitten päättääkään tehdä.

Kirja auttaa löytämään yhteyden omaan Pyhään Henkeen, jolla tarkoitetaan kunkin oman Sisimmän Viisautta eli Sisäistä Opasta. Tämä Osa Itseä muistaa Jumalan Rakkauden ja Viisauden. Toisaalta Se tietää myös kaikki ihmisen kipeät ajatukset, kokemukset, tulkinnat ja tunteet. Pyhää Henkeä eli oman Sisimmän Viisautta voi siis käyttää ikään kuin siltana tai tulkkina eli apuna näiden kahden keskenään vastakkaisen mielensisällön välillä valitessa ja pyytää avuksi aina, kun haluaa löytää mieleensä yhä syvempää Vapautta ja Rauhaa.

Kirja käyttää Jeesusta yhtenä esimerkkinä elämästä, joka on eletty suurella halukkuudella valita Rakkauden mielensisältö pelon ja ristiriidan mielensisällön sijasta. Kyse on jokaiselle ihmiselle mahdollisesta asiasta, joka edellyttää vain päivittäistä mielenvalintaa omassa arjessa.

Kirjan tietoa voi kuka tahansa käyttää apuvälineenä oman mielensä vapauttamisessa, oman elämänsä tapahtumien tuoksinnassa. Tämän ”itsensä onnellistamisen” työn kukin ihminen voi tehdä itse itselleen oman mielensä valinnalla, kussakin uudessa ja puhtaassa nyt-hetkessä. Kukaan muu ei sitä ei voi kenenkään toisen puolesta tehdä.

Ihmeiden oppikurssilla ei ole yksinoikeutta Jumalaan, mielenrauhaan, viisauteen, hyvinvointiin tai henkisiin periaatteisiin. Kaikki maailman uskonnot, henkiset perinteet, viisausperinteet, filosofiat, myytit ja maailmankatsomukset käsittelevät samoja teemoja, eri sanoin, eri merkityksin ja eri painotuksin.

Lopulta kirjan sisältämä tieto on aivan kaikkialla ja se löytyy vaikka kannon nokasta, jos siellä tarpeeksi pitkään istut ja tarkkaavaisesti sisintäsi kuuntelet. Rauhan itsensä ja maailman kanssa voi löytää monia erilaisia polkuja pitkin. Kuten mitä tahansa säännöllisesti käytettävää henkistä harjoitusta, voi tätä kirjaa kuitenkin käyttää moottoritienä mielenrauhaan.

On olemassa useita henkisiä polkuja. Ihmeiden oppikurssi tarjoaa yhden vaihtoehdon. Se ei ole kaikkia varten, mutta jos se on sinua varten, tunnet sen sisimmässäsi.

Tilaa Ihmeiden Oppikurssi Adlibriksestä tästä.

 

PS. Allekirjoittaneen eli Jenni Arbeliuksen yhdessä Aira Sahakankaan kanssa tekemä Kaksin katsottu -podcastin jakso käsittelee Ihmeiden oppikurssia. Kuuntele jakso Ihmeiden oppikurssista YouTubessa täältä

Tai SoundCloudissa täällä:

Teksti: Jenni Arbelius Kuva: Pixabay & Jenni Arbelius

LÖYDÄ SISIMPÄSI VIISAUS JA VOIMA.
Haluatko syvemmän yhteyden Itseesi?

Liity sähköpostilistalleni ja saat ilmaisen mielenrauhan meditaation. Jatkossa saat tiedot tulevista tapahtumista sekä pääsyn kaikkiin maksuttomiin materiaaleihin (mm. kirjoitukset / videot / audiot), jotka saat suoraan sähköpostiisi. Lähetän meiliä noin kerran–pari kuukaudessa.

Invalid email address
En jaa tietojasi ulkopuolisille. Voit poistua listalta helposti milloin tahansa.
Copyright © 2021 2021. All rights reserved.
Proudly powered by 2021. Theme 2021 made by FitWP.