Mites se keho?

Löysin itse Ihmeiden oppikurssin sellaisessa kohtaa elämääni, että halukkuuteni mielenmuutokseen oli äärimmäisen suuri. En siis jäänyt ensimmäisellä lukukerralla juuri mihinkään kohtaan egollani kiinni, vaan lukea hurruutin tekstiä vain juodakseni siitä Rakkautta kuin balsamina haavoilleni.

Yksi asia, johon kuitenkin suhtauduin epäluuloisesti, oli kurssin suhtautuminen kehoon.

Itselleni on aina ollut itsestään selvää, että ihminen on enemmän kuin kehonsa ja että todellisuus on enemmän kuin se, mitä näemme fyysisillä silmillämme. Ajatus siitä, että Todellinen Identiteettimme ei ole maallinen, ei siis ollut millään tavalla minulle uusi tai vallankumouksellinen. En kuitenkaan ole koskaan kokenut tarvetta myöskään vähätellä kehoa tai torjua kehollisuutta. Pelkäsin, että Ihmeiden oppikurssi on yksi niistä kirjoista, joissa keho kielletään henkisyyden nimissä.

Kurssin löytämisen aikaa olin itse käynyt vuosia kehon, tunteiden ja menneisyyden kokemusten yhteyden tunnistavassa Rosen-terapiassa ja olin kurssin löytämisen aikaan opiskelemassa Rosen-terapeutiksi. Tiesin oman kokemukseni kautta, että kehoterapia voi todellakin auttaa löytämään yhteyttä omiin tunteisiin ja löytämään niiden paikkaa suhteessa menneisiin kokemuksiin. Olin itse Rosen-menetelmän avulla oppinut tunnistamaan tunteeni, tuntemaan tunteeni sekä löytänyt kyvyn yhdistää tiettyihin kokemuksiini tietyt (aiemmin tuntematta jääneet) tunteet. Ennen Rosen-metodiin tutustumista omat tunteeni olivat minulle kuin aivan liian suureksi kasvanut epämääräinen lankakerä, jonka pään olin kadottanut jo aikaa sitten.

Lisäksi en ole koskaan tuntenut vetoa sellaisia henkisiä polkuja kohtaan, joissa kehoon suhtaudutaan ankaruudella ja kehon kieltämisellä, ja joissa henkiset harjoitukset perustuvat pohjimmiltaan itsensä kiduttamiseen eli alistumiseen pelon mielensisällölle Rakkauden ja Lempeyden sisällön sijasta.

Minulle yhteys Jumalaan Ja Rakkauteen on luonnollisuutta. Se ei ole ylistämistä eikä alistamista, se ei ole torjumista eikä ihannointia. Se on lapsenkaltaisuutta, luonnollisuutta, aitoutta, viattomuutta, ihmisyyden hyväksymistä kaikkineen, erehdyksineen päivineen.

Epäluuloistani huolimatta löysin saman ajatuksen myös kurssista. Kehosta ei tarvitse tehdä pahaa sen enempää kuin hyvääkään. Keho on yksi muoto muotojen maailmassa ja kaikki muodot ovat yhtä neutraaleja.

Oleellista on se, että Jumalan Rakkaus on ikuinen, muuttumaton, ajaton ja  muodoton. Se ei ole muoto vaan se on mielensisältö, jonka voi Laajentaa muotoon. Kurssin käyttämillä sanoilla ilmaistuna Jumala onkin Laajentanut oman Mielensä ja sen myötä myös Pyhän Hengen eli Sisäisen Oppaan jokaiseen mieleen.

Jokaisen on siis mahdollista laajentaa kykyään olla yhtä Jumalan Mielensä kanssa. Se tehdään vahvistamalla Rakkauden Mieltä Itsessä ja antamalla Sen tieltä pois omaa ristiriidan mieltään eli menneiden kokemustensa kipeitä tulkintoja. Armollisesti ja askel askeleelta. Tällöin Rakkaus pääsee entistä laajemmin esiin ja pääsee täyttämään sisällöllään myös  katsantokantaa suhteessa kehoon, aivan kuin kaikkiin muotoihin, joihin Rakkauden sisältö heijastetaan eli Laajennetaan. Tällöin suhde kehoon neutralisoituu ja vapautuu.

Oma kokemukseni on, että oman mielen vapauttaminen on helpompaa, kun on yhteydessä omiin tunteisiinsa ja omaan kehoonsa. Keho on Ihmeiden oppikurssin sanoilla sanottuna mielen jatke ja siis loistava apuväline mielen vapauttamisessa. Kehon tuntemusten avulla on mahdollista saada tuntumaa siihen, millaisella mielensisällöllä todella on, millaisia tulkintoja menneisyyden kokemuksiin on liittänyt ja miltä se tuntuu. Tuntuma tapahtuu luonnollisesti, kun oma mieli työntää menneitä kokemuksia pinnalle mieleen, tunteisiin ja kehoon, jotta ne huomaisi ja jotta niistä voisi siis myös päästää irti. Ajatusten tunteminen helpottaa mielen valintaa.

Oma kokemukseni on myös se, että menneisyyden kokemuksissa, niiden tulkinnoissa ja pahalta tuntuvissa tunteissa kieriskely ei sekään tuonut minulle Rauhaa. Pelkkä kehoterapia ei omaa mieltäni vapauttanut, eikä se yksinään tuonut sisimpääni Rauhaa.

Rauhan tuo vain ja ainoastaan se, että yhtäältä sallin pahalta tuntuvan mielensisällön nousta pintaan, ja toisaalta päätän kussakin uudessa nyt-hetkessä valita systemaattisesti kärsimyksen sijasta mieleni sisällöksi Jumalan Rauhan. Tämä tarkoittaa sitä, että olen halukas kärsimyksestä irtipäästämiseen ja luotan, että voin antaa sen tapahtua ymmärrystä ylemmällä tasolla

Itse olen saanut kokea ihmissuhteissani ja arkikokemuksessani merkittäviä muutoksia ja paranemista, kun nöyrryin ja lakkasin yrittämästä itse, ymmärtämästä itse ja aloin vain antaa kaiken kärsimykseni Pyhälle Hengelle eli mieleni Viisaalle Osalle sitä mukaa, kun kipeät mielensisällöt nousevat esiin arjessa.

Käytän kärsimyksen tunnistamiseen apuna kurssia ja – erittäin tärkeänä osana mieleni vapautumista – käytän siihen myös itse apuna mielenrauhan ohjaajaa, joka kuuntelee minua samalla tavalla kuin minä kuuntelen omia asiakkaitani, eli hyväksynnän mielentilassa ja tarttumatta kerrottuihin kokemuksiin omilla kokemuksilla.

Minulle mielen vapauttaminen ristiriidoista takaisin rauhaan on elämäni ykkösprioriteetti eli käytännössä pyydän apua heti, kun menneisyyden kokemukset alkavat riepotella ja pyörittää minua liikaa tai huomaan, että jokin tilanne, asia tai ihmissuhde palaa jatkuvasti mieleeni pyörimään. En osaisi enää kuvitellakaan toisenlaista elämäntapaa, koska nyt tiedän kokemuksella, että mielen vapaus, runsaus, ilo, keveys ja rauha voivat todellakin vain laajeta ja laajeta, eikä niin voisi oikeastaan edes tapahtua, elleivät pahat olot nousisi pala palalta pintaan jostakin menneisyyden kokemusteni kaikukopasta ja ellen ottaisi niihin heti vastaan apua.

Mielenrauha on siis paitsi mielentila, myös ahkeruuden ja avun vastaanottamisen tulos.

Keho ei siis todellakaan ole muuta kuin kuppi. Kuppi, joka on yksi kulissi muiden joukossa, ja jota vasten voi tarkastella sitä, kummalla mielensisällöllä kussakin hetkessä mitä tahansa katsoo: Nautinnolla vai kärsimyksellä, Lempeydellä vai ankaruudella, Rakkaudella vai pelolla.

FEMME SPIRITUELLE

PS. Avaan tällä sivulla sisäistä matkaani käytännön esimerkein ja jaan samalla Ihmeiden oppikurssin inspiroimia ajatuksia. Uusi kirjoitus ilmestyy joka perjantai. Tervetuloa matkalle mielenvapauteen kanssani!

LÖYDÄ SISIMPÄSI VIISAUS JA VOIMA.
Haluatko syvemmän yhteyden Itseesi?

Liity sähköpostilistalleni ja saat ilmaisen mielenrauhan meditaation. Jatkossa saat tiedot tulevista tapahtumista sekä pääsyn kaikkiin maksuttomiin materiaaleihin (mm. kirjoitukset / videot / audiot), jotka saat suoraan sähköpostiisi.

Invalid email address
En jaa tietojasi ulkopuolisille. Voit poistua listalta helposti milloin tahansa.
Copyright © 2021 2021. All rights reserved.
Proudly powered by 2021. Theme 2021 made by FitWP.