Miten eheä maskuliinienergia näkyy sinussa?

Feminiini-maskuliinitasapaino, osa 3.

Miten eheä maskuliinienergia näkyy sinussa?

Maskuliinisen energian näkyvimpiä ominaisuuksia on kyky vetää rajoja, luoda tahtonsa mukaista todellisuutta, penetroitua älyllä ja ajattelulla tavoitettavaan tietoon ja tehdä maailmaan toimivia rakenteita, joissa elämä voi kulkea. Tämän elementin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on myös kyky pidellä tilaa. Tämä tarkoittaa paitsi fyysistä turvallisuutta, myös emotionaalista ja henkistä tilaa. Se tarkoittaa sitä, että terveen maskuliinisuuden omaava ihminen ei tuomitse, hyökkää, lyö lyötyä eikä puolustaudu hyökkäämällä, kun puhutaan vaikkapa keskusteluista ja sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Kun ihminen osaa pitää tilaa, hänen seurassaan on turvallista tuntea, olla ja ilmaista mielipiteitään, tarpeitaan ja tunteitaan. Hän pystyy tarkastelemaan myös omia tuntemuksiaan, ajatuksiaan, sisäisiä ja ulkoisia virtauksia tyyneydellä ja vakaudella ilman, että hän on minkään vietävänä. Tämä tila on merkki tasapainon lajista, jonka jokainen meistä voi oppia.

Yhteiskunnallisesti terve maskuliinienergia näkyy paitsi fyysisenä turvallisuutena – yhteiskunnassa on rauha maassa, turvallista ja kaikki perusasiat toimivat  – myös emotionaalisena ja henkisenä turvallisuutena.

Tällöin esimerkiksi yhteiskunnallista keskustelua käydään lähtökohdista, jossa erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan, ihmiset uskaltavat puhua, yhteiskunnassa pyritään turvaamaan oikeus ilmaista itseään ja omaa maailmankatsomustaan terveissä rajoissa niin, että kaikkien ihmisoikeudet ovat otettu huomioon niin hyvin kuin se yhteiskunnassa on koskaan mahdollista. Erilaisten tunteiden ilmauksia sallitaan niin kauan, kun niitä ilmaistaan kohtuullisissa määrin. Eheä maskuliinienergia tuo mieleen hyvän isän: kiukuttelevien lasten annetaan olla kiukuttelevia lapsia, mutta heidän ei anneta kontrolloida perheen päätöksiä, vaan päätökset tekevät aikuiset. Tätä on eheä maskuliinienergia.

Luovuudelle ja elämälle on tällaisessa yhteiskunnassa tilaa. Yhteiskunnallisten rakenteiden tehtävänä on palvella elämää niin, että se näkyy konkreettisesti vaikkapa siinä, millaiset mahdollisuudet ihmisillä on olla läsnäoleva vanhempi omille lapsilleen. Maskuliininenergian yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on luoda tilaa feminiininergialle, elämälle ja luovuudelle.

Vaikka tunteet usein liitetään feminiinisyyteen, tunnetaidot ovat tietysti yhtä tärkeitä maskuliiniselle elementille. Muutenhan se ei osaa hoitaa tehtäväänsä eli asettaa rakkaudellisia rajoja, luoda toimivia rakenteita ja todella vastata siitä, että fyysinen, henkinen ja emotionaalinen tila elämälle toteutuu. Ilman tunneyhtettyä maskuliinienergia sortuu käyttämään valtaa väärin ja luomaan rakenteita kolkkoudelle ja kuolemalle, ei elämälle.

Kun yhteiskuntaa tarkastelee tästä vinkkelistä, moni huonosti oleva asia saa selityksen. Ihmiskunnan feminiini-maskuliinitasapaino on vaurioitunut ja se kaipaa eheytymistä.

Samaan aikaan muutos lähtee aina itsestä. Mitä enemmän huolehdimme oman sisäisen tasapainomme toteutumisesta, sitä enemmän vaikutamme myös todellisuuteen ympärillämme. Muutos omissa energioissamme vaikuttaa kokonaisuuteen väistämättä.

Jos ajatellaan, että ihmiskunta on kuppi kahvia ja sinä olet yksi pisara siitä, sillä on kokonaisuuden kannalta väliä, oletko sinä suolaa, sokeria vai kahvia.

Mitä paremmin saamme itsessämme haltuun sekä feminiinisyyden että maskuliinisuuden valoisat puolet ja löydämme tasapainon, sitä terveempää tapaa olla ihminen edustamme ja jaamme omalla toiminnallamme eteenpäin.

Eikä sellaista yhteiskuntaa, jonka jäsenet ovat tasapainossa, yksinkertaisesti voi hallita ja organisoida epätasapainoisesti. Heidän terve maskuliininergiansa pitää siitä huolen.

Miten eheytät omaa maskuliinienergiaasi?

Rajat. Opettele ymmärtämään ja ilmaisemaan omat rajasi. Tee tuttavuutta vihan tunteen kanssa. Viha kertoo meille missä omat rajat sijaitsevat. Vaikka vihaa tuleekin käsitellä rakentavasti, sen viestiä ei kannata ohittaa eikä tuomita.

Voima. Maskuliininen voima työntyy ulospäin ja on luotu muokkaamaan maailmaa tahtonsa mukaan. Tällaista voimaa tarvitsevat kaikki sukupuoleen katsomatta. Myös feminiinisessä elementissä on sille luonteenomainen voima, jota tarvitsevat kaikki sukupuoleen katsomatta. Maskuliinisen elementin eheys antaa sinulle voiman luoda elämääsi sitä, mitä tahdot. Kyse on kyvystä tehdä päätöksiä ja toimia niiden mukaan. Tehdä aloitteita, tavoitella asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä. Ja saattaa ne loppuun.

Tieto. Maskuliinienergia työntyy eteenpäin ja penetroituu tietoon. Maskuliininen tie henkiseen kehitykseen on laadukkaisiin teksteihin ja opetuksiin keskittyminen sen aikaa, että ne auttavat ajattelemaan rakentavalla tavalla. Maskuliinienergia haluaa ottaa selvää asioista ja siitä, mikä on mitäkin ja miten mikäkin on. Tämä on hieno taipumus, kunhan varoo sen varjopuolta eli hukkumista älyllisyyteen. Elämää ei ole tarkoitettu ratkaistavaksi älyllä, se ei ole matemaattinen yhtälö, vaan kokonaisvaltainen ihmisyydenkokemus.

Liike ja tyhjeneminen. Maskuliininen puoli ihmisessä eheytyy liikkeessä ja ”maailmanvalloittamishankkeissa”, vaarassa ja seikkailussa. Maskuliinienergia etsii tyhjentymistä, jonka voi tavoittaa asettamalla itsensä fyysisesti ja psyykkisesti tiukkoihin paikkoihin. Jos haluat eheyttää maskuliinista puolta itsessäsi, voit alkaa treenata kehoasi tavoitteellisesti tai asettaa itsellesi ammatillisia tavoitteita, joita alat määrätietoisesti toteuttaa. Maskuliinienergia eheytyy aivan eri tavalla kuin feminiinienergia. Feminiinienergia eheytyy luonnossa, hiljaisuudessa ja liikkumattomattomuudessa. Tilassa, jossa ei tapahdu mitään. Silloin se alkaa täyttyä sisäisellä valolla, värillä ja viisaudella. Maskuliinienergian voima taas on itsensä voittamisen voimaa, liikettä ja mielen täyttämistä uudella tiedolla ja uusilla ulkoisilla kokemuksilla.

Luotettavuus. Feminiinienergia ei voi kukoistaa, ellei se voi luottaa turvalliseen maskuliinienergiaan. Maskuliininen puoli sinussa pitää sen minkä lupaa. Se saapuu paikalle sovitusti, noudattaa sääntöjä ja sopimuksia, eikä pidä ketään jännityksessä ja epävarmuudessa, vaan tarjoaa ennakoitavuutta, luotettavuutta ja turvaa.

Tunteet ja tuomitsemattomuus. Terve maskuliinisuus tarvitsee terveen suhteen tunteisiin. Jos haluat eheyttää maskuliinienergiaasi, mene kohti tunteita, omiasi ja muiden. Yleensä kehollinen polku johdattaa tunteisiin. Jos koet, että tuntemisesi on tukossa, voin suositella lämpimästi Rosen-menetelmää, joka menee tunteisiin kehon kautta. Seuraa silti omaa intuitiotasi sen suhteen, mikä itsellesi tuntuu kussakin kohtaa oikealta. Tarvitset kontaktin tunteisiisi voidaksesi edustaa tervettä maskuliinisuutta, eikä asialla tarvitse olla mitään tekemistä fyysisen sukupuolesi kanssa. Maskuliinienergia on hyväksyvää, tuomitsematonta, vakaata ja turvallista. Ilman kontaktia tunteisiin ja sitä kautta ihmisyyden perustaan se ei ole mahdollista.

Jenni Arbelius

LÖYDÄ SISIMPÄSI VIISAUS JA VOIMA.
Haluatko syvemmän yhteyden Itseesi?

Liity sähköpostilistalleni ja saat ilmaisen mielenrauhan meditaation. Jatkossa saat tiedot tulevista tapahtumista sekä pääsyn kaikkiin maksuttomiin materiaaleihin (mm. kirjoitukset / videot / audiot), jotka saat suoraan sähköpostiisi.

Invalid email address
En jaa tietojasi ulkopuolisille. Voit poistua listalta helposti milloin tahansa.
Copyright © 2021 2021. All rights reserved.
Proudly powered by 2021. Theme 2021 made by FitWP.