Miten eheä feminiinienergia näkyy sinussa?

Feminiini-maskuliinitasapaino, osa 2.

Miten eheä feminiinienergia näkyy sinussa?

Feminiininen elementti kuvastaa luovuutta. Varjopuoleltaan se on kaaos, jossa ei ole alkua eikä loppua. Valopuoleltaan feminiinnen luovuus on juurevaa, ikään kuin luonnollisessa rytmissä kiinni olevaa luovuutta. Tähän elementtiin kuuluvat myös lempeys, herkkyys, intuitiivisuus ja yhteisen hyvän paneminen yksityisen edun edelle.

Feminiinisen energian voimaa voi kuvata sanalla ”power”. Maskuliinista voimaa taas kuvaa hyvin sana ”force”. Nämä englanninkieliset sanat kuvaavat hienosti eroja, joita näiden elementtien tavassa ilmentää voimaa on.

Forcessa on luonnonvoiman kaltainen, pakottava lataus. Se edustaa kykyä määrittää paikkansa ja arvonsa, vetää rajoja, pysyä periaatteessaan ja luoda haluamansa kaltainen muutos todellisuuteen. Force voittaa itsensä haastaessaan itsensä ja se voittaa myös muut, kun tarpeellista on.

Power on kykyä vetää puoleensa, se on syvällä piilevää sydämestä kumpuavaa vahvaa sisäistä voimaa. Siinä missä force-voima johtaa joukkoja etunenässä marssien ja huutaen, power-voima saa ihmiset seuraamaan vapaaehtoisesti ja ikään kuin esimerkkiä seuraten. Tässä voiman lajissa on paljolti kyse vaikuttamisesta emotionaalisella ja asenteiden tasolla oman esimerkin kautta. Muutoksen luomisesta sen kautta, että tällä tavalla voimakasta ihmistä halutaan seurata, ihmiset inspiroituvat itsekin nostamaan oman elämänsä arvokkuutta omassa itsessään etsimällä omat syvät arvonsa ja toimimalla sisäisen integriteettinsä ohjaamana.

Jos feminiinienergiasi on tukossa, ei oma vetovoimaisuutesi toimi monellakaan alueella. Toisinaan ongelmat näkyvät vetovoiman epäpuhtautena: vetovoima perustuu manipuloimiseen, kiristämiseen, myrkylliseen passiivis-aggressiivisuuteen tai epätoivoiseen huomion kerjäämiseen, eikä luontevaan, pakottomaan, sisäisestä ilosta ja rentoudesta kumpuavaan vetovoimaisuuteen.

Kun suhde omaan feminiinisyyteen on kunnossa, imu alkaa kummasti toimia niin ihmissuhteissa kuin muillakin elämänalueilla. Power vaatii aitoutta, viisautta, rentoutta, keveyttä, sisäistä turvallisuudentunnetta, voimaa ja eheyttä toimiakseen täysillä.

Miten eheytät omaa feminiinienergiaasi?

Hankkiudu eroon riippuvuuksista. Luovuus on mahtava voima. Joskus se on niin mahtava, että pelkäämme sitä. Tukimme itsemme ruoalla, juomalla tai toiminnalla, joka tukkii ja turruttaa. Näin luovuus ei pääse kulkemaan lävitsemme. Riippuvuudet kielivät heikosta kyvystä elää feminiinienergiaa täysillä. Kaipaamme silloin oikeasti syvää suhdetta feminiinisyyteen, tunteisiin, maahan, kehoon, toisiin ihmisiin, itsemme ja Jumalaan, ja riippuvuuksissa etsimme sitä aivan väärästä paikasta. Kun yhdistyt omaan luovuuteesi, et tarvitse enää korvikkeita.

Hiilaa viha ja häpeä. Valitettavasti feminiinienergia on kokenut viime vuosisatoina systemaattista väkivaltaa niin uskontojen, tieteen kuin taiteen nimissä. Feminiinienergiaa on torjuttu, tukahdetuttu, demonisoitu ja väärin ymmärretty. Tämän lyttäyksen seurauksista kärsivät luissaan ja ytimissään kaikki. Oman feminiinienergian käyttöönottoon liittyy siis kaikilla väistämättä vihan ja häpeän puhdistamista näihin kokemuksiin liittyen. Onneksi jokainen meistä voi löytää itsestään ikiaikaisen viisauden siitä, mikä tämän elementin todellinen lahja ihmisille on.

Nauti olemisesta. Suorittaminen ja jatkuva itsensä voittaminen ja piistaaminen on feminiinisen olemisen vastakohta. Olemisella tarkoitan hyväksyvää ja läsnäolevaa tapaa olla olemassa, tehdä asioita ilman tavoitteita sekä olla yhteydessä itseensä ja ihmisiin. Jos elämä on pelkkää suorittamista, se kertoo siitä, että sekä maskuliininergia että feminiinienergia ovat haavoilla, sillä tekeminen ja oleminen on tarkoitettu tukemaan toisiaan niin, että kaikessa tekemisessä on mehu, joka virtaa vain kun oma sisin on saanut täyttyä tekemättömyyden tuomasta sisäisestä täyttymisestä.

Ole yksin ja luonnossa. Siinä missä maskuliinienergia eheytyy liikkeessä sekä haasteissa, feminiinienergia eheytyy luonnossa, hiljaisuudessa ja paikallaan olossa. Sellainen tila, missä tuntuu, että mitään ei tapahtu, on mannaa feminiiniergialle. Feminiinienergia on se essenssi, joka täyttää maskuliinienergian luomat rakenteet, se on syy tyydyttävien tavoitteiden takana. Eheytyvä feminiinisyys tarvitsee todella paljon hiljaisuutta, luonnollisuutta, yksinkertaisuutta, tapahtumattomuutta ja yksinäisyyttä. Kun haluat eheyttää tätä puolta itsessäsi, pidä monen kuukauden somepaasto, jätä taaksesi kaikki se, mikä ei ole elämässäsi luonnollisesti ja anna itsesi nauttia olemisesta, yksinkertaisuudesta, hiljaisuudesta, luonnossa ja oman sisäisyytesi kuuntelemisesta.

Salli. Tämä elementti ei vaatimalla vaadi eikä kontrolloi. Kontrollointi elämäntapana kertoo tukkoisesta feminiinienergiasta. Salliminen puolestaan kysyy kykyä luottaa. Luottamus taas edellyttää turvallisuutta… Minkä järjestäminen on maskuliinisen puolemme tehtävä. Feminiinienergia ei uskalla eikä pysty kukoistaamaan turvattomassa ympäristössä. Siksi se tarvitsee tuekseen tasapainoista maskuliinienergiaa, joka luo vakautta ja turvaa. Aina kun eheytät yhtä puolta itsestäsi, se tukee myös toista puolta. Siksi itsen kanssa tehtävä duuni ei mene koskaan hukkaan, kunhan vain muistat hoitaa itsesi kaikkia puolia sen mukaa, mikä kulloinkin tuntuu oikeasti ajankohtaiselta. Oma eheytymisesi vaikuttaa väistämättä myös kaikkeen ympärilläsi, joten vastuun ottaminen omasta sisäisestä eheydestä on äärimmäisen arvokasta ja lahja paitsi itselle, myös maailmalle.

Jenni Arbelius

LÖYDÄ SISIMPÄSI VIISAUS JA VOIMA.
Haluatko syvemmän yhteyden Itseesi?

Liity sähköpostilistalleni ja saat ilmaisen mielenrauhan meditaation. Jatkossa saat tiedot tulevista tapahtumista sekä pääsyn kaikkiin maksuttomiin materiaaleihin (mm. kirjoitukset / videot / audiot), jotka saat suoraan sähköpostiisi.

Invalid email address
En jaa tietojasi ulkopuolisille. Voit poistua listalta helposti milloin tahansa.
Copyright © 2021 2021. All rights reserved.
Proudly powered by 2021. Theme 2021 made by FitWP.