Lempeä tapa suhtautua egoon

Psykologiassa egolla on omat merkityksensä. Kaikkein kapeimmassa arkipuheessa ego käsitetään tavallisesti ylpeydeksi tai itseriittoisuudeksi. Ihmeiden oppikurssissa egon käsitteen alle lukeutuu kaikessa laajuudessaan ja ristiriitaisuudessaan se mieli, josta olen tähän mennessä puhunut pääasiassa syyllisyyden, vihan, tuomion, pelon ja ristiriidan mielen käsitteillä. 

Kyseessä on kattokäsite, joka sisältää eri muotoja, eli vähän kuin erilaisia värisävyjä. Sillä on myös tiettyjä ”dynamiikkoja”, eli vähän kuin erilaisia tanssiliikkeitä. Kaikkien näiden sävyjen ja liikkeiden tarkoitus ja sisältö on kuitenkin aina sama. Egon tehtävä on harhauttaa ihminen pois nyt-hetkessä valittavissa olevasta Rauhasta ja pitää hänen mielensä sisältö pahassa olossa.

Ihmeiden oppikurssissa autetaan katsomaan omaa mielensisältöä kahden eri ajatusmallin kautta, jotta ihminen voisi valita, kumman sisällön hän mieleensä valitsee kussakin hetkessä.

Kullakin hetkellä oma mielentila täyttyy jommallakummalla sisällöllä: joko pelolla tai Rakkaudella. Jokainen voi valita itse, kummalla sisällöllä mielensä täyttää.

Rakkaudella tässä asiayhteydessä tarkoitetaan Jumalan Rakkautta, eli Ikuisesti Muuttumatonta, Ajatonta ja Muodotonta Rakkautta. Sillä ei tarkoiteta egon rakkautta pienellä kirjoitettuna, jossa joku antaa ja joku ottaa ja joku menettää ja joka saa, tämä ei ole Rakkautta vaan Rakkauden pyyntöä tai Rakkauden korviketta, eli pelkoa.

Myös pelolla tarkoitetaan tässä laajempaa asiakokonaisuutta, kuin sitä pelkoa, jolla pelätään hämähäkkejä, työttömyyttä tai korkeita paikkoja. Pelkoon pohjautuvia ajatuksia ovat kaikki ne ajatukset, jotka tuntuvat pahalta.

Rakkauteen pohjautuvassa mielentilassa on läsnä Ilo, Vilpittömyys, Runsaus, Vapaus, Viattomuus, Rauha, mutta kyse ei ole oikeastaan tunteista, vaan mielentilasta, jonka sisältö tuntuu hyvältä. Mikään ei juuri sillä hetkellä kiristä, aiheuta huolta ja kärsimystä, vaan juuri meneillään olevassa nyt-hetkessä on hyvä olla näin.

Egon ja sen dynamiikkojen tunnistaminen on hyödyllistä ja tarpeellista, koska sillä tavalla osaa nopeammin valita mieleensä Rauhan mielentilan, mutta jos egoa alkaa tuomita ja jahdata, se on vain yksi egon keino pitkittää uskoa itseensä ja pitää itsensä valittuna mielentilaksi. Egosta puhuminen voi lisätä tuomiota itseä kohtaan siinä kohtaa, kun samastuminen Viattomaan Mieleen on vielä heikkoa.

Oleellista on, että egosta sen tarinoista ei koskaan löydy Rauhaa. Päinvastoin, ego rakastaa sitä, että sitä elätetään puhumalla siitä ja kieriskelemällä siinä. Se on yksi sen harhautusmekanismeista, joiden sisältönä on pitää ihminen etsimässä rakkautta, mutta ei koskaan löytämässä Rakkautta. 

Lempeä tapa puhua egosta voisi siis olla menneisyyden kokemukset

Pelon mieli tapahtuu ajassa. Se siis askartelee jatkuvasti joko menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Se veivaa menneisyyden kokemuksia ja värjää ne mustiksi. Sitten se vie tulevaisuuteen menneisyyden mustuuden ja uskottelee, että tulevaisuuskin tulee olemaan menneisyyden kokemusten ja viallisen mielen vääristyneiden, synkkien tulkintojen kaltainen. Tai ainakin tulevaisuutta pitää pelätä ja värjätä se tulevaisuus sillä nyt-hetken pelolla mustaksi. Tai jos se ei toimi, siinä tapauksessa tulevaisuuteen pitää rakentaa odotuksia, pilvilinnoja ja viedä sinne oikein paljon harhoja ja vaatimuksia, joiden jahtaamiseen voikin mukavasti unohtaa Itsensä.

Koska nyt-hetki on ainoa ajassa oleva ikkuna Ikuisuuteen, siinä ego ei halua koskaan olla. Ja juuri siinä Rauhaa etsivä mieli haluaa olla.

Lempeästi katsottuna ego ei siis ole muuta kuin menneisyyden kokemuksia, joihin on jäänyt roikkumaan erilaisia syyllisyyden, vihan, tuomion, ristiriidan, arvottomuuden, vaatimuksen, odotuksen, puutteen ajatuksia tai muita pelkoon pohjautuvien arvostelujen vääristyneitä tulkintoja.

Kun siis huomaat, että mielesi reagoi johonkin mielensisällöllä, joka tuntuu pahalta, tiedät, että jokin menneisyydenkokemuksesi on nyt reagoitunut ja lähtenyt ikään kuin työntymään mielesi pohjamudista pinnalle ja ulos.

Sitä ei tarvitse ajatella sen enempää eikä sitä tarvitse tuomita. Sitä ei tarvitse analysoida, kaivella, keksiä sille tarinaa tai miettiä sen syytä. Sitä voi käyttää kuitenkin tietona ja apuna mielensä vapauttamiseen.

Näiden menneisyyden kokemusten ja niihin liittyvien arvostelujen voi vain antaa luonnollisesti nousta mielensä pinnalle omaa tahtiaan. Kun ne ”ovat mielen päällä”, ne ovat myös valmiit luovutettaviksi, päästettäviksi irti, tehtävissä tekemättömäksi. Tässä kohtaa kannattaa pyytää ja ottaa vastaan itselleen apua.

Menneisyyden kokemusten reagoiduttua ne voi nimittäin tietoisesti antaa nousta pintaan ja puhua ne hyväksynnän mielentilassa ulos. Samalla ulos voi tulla itkua, kirosanoja, mitä tahansa tunteita tai pahoja oloja. Mennyt kokemus on vähän kuin kuivunut joulukuusi, jossa on mukana ”koristeita”, eli menneitä, vääristyneitä, painavia tulkintoja, joilla joskus on antanut painaa itseään alas. Mitä jos ei antaisikaan enää, vaan päästäsi pilaantuneesta joulukuusesta jo irti?

Vain armo auttaa menneistä kokemuksista irtipäästämisessä. Hyväksynnän mielentilassa menneisyyden kokemukset pääsevät painavine tulkintoineen esiin, mieli voi avautua vanhasta tukkeestaan ja löytää sisällökseen jälleen Rauhan. Näin mieli pysyy puhtaana, tässä hetkessä, eikä se ala rakentaa menneisyyden kokemuksista ja niiden tulkinnoista sen suurempaa patoa. 

Tällä tavalla egosta ei tehdä erityistä, sitä vastaan ei taistella, eikä sen pimeässä mielensisällössä toisaalta kieriskelläkään yhtään sen enempää, kuin mielen puhdistuminen menneisyyden kokemuksista ja pelon tulkinnoista ottaa. 

Menneisyyden kokemuksia ja niiden synkkiä tulkintoja ei tarvitse tuoda tähän hetkeen sen pidemmäksi aikaa kuin niiden ulos tuleminen ottaa, eikä niitä tarvitse enää viedä värjäämään tulevaisuutta.

Samaan aikaan lempeä katsantokanta auttaa tekemään sisäistä työtä helppoudella ja luonnollisuudella sekä antamaan menneisyyden kokemukset halukkuudella pois Mielen päältä painamasta. Se tekee suhteesta omaan sisäiseen elämään luontevaa ja samalla elämästä merkityksellistä sekä ihmissuhteista aitoja ja vilpittömiä.

Tätäkin on itsensä kuunteleminen, armollisuus itseä kohtaan sekä halu valita mieleensä Rauha ilman, että tarvitsee tukahduttaa tai tuomita yhtään mitään.

FEMME SPIRITUELLE

PS. Avaan tällä sivulla sisäistä matkaani käytännön esimerkein ja jaan samalla Ihmeiden oppikurssin inspiroimia ajatuksia. Uusi kirjoitus ilmestyy joka perjantai. Tervetuloa matkalle mielenvapauteen kanssani!

LÖYDÄ SISIMPÄSI VIISAUS JA VOIMA.
Haluatko syvemmän yhteyden Itseesi?

Liity sähköpostilistalleni ja saat ilmaisen mielenrauhan meditaation. Jatkossa saat tiedot tulevista tapahtumista sekä pääsyn kaikkiin maksuttomiin materiaaleihin (mm. kirjoitukset / videot / audiot), jotka saat suoraan sähköpostiisi.

Invalid email address
En jaa tietojasi ulkopuolisille. Voit poistua listalta helposti milloin tahansa.
Copyright © 2021 2021. All rights reserved.
Proudly powered by 2021. Theme 2021 made by FitWP.